Lucemburkové > Karel IV.


Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny; markrabě moravský, král římský, od roku 1355 císař římský, král český, král lombardský a král arelatský.

Prvorozený syn Jana Lucemburského, pokřtěný původně jménem Václav, získal jméno Karel po svém příbuzném, francouzském královi Karlu IV. z rodu Kapetovců, na jehož dvoře v Paříži byl od roku 1323 vychováván a kde se také oženil se svou první manželkou Blankou z Valois, sestrou budoucího francouzského krále Filipa VI. Pobyt na francouzském královském dvoře měl na budoucího českého krále a římsko-německého panovníka veliký vliv.

Na počátku 30. let 14. století získal první vladařské zkušenosti v Itálii, kde měl bránit panství, které ovládl jeho otec. V roce 1333 se vrátil do rodných Čech. Od roku 1334 se honosil titulem moravský markrabě, ale věnoval se především vládě v Čechách. Oporou jeho moci se stala církev. Byl to on, kdo se nejvíce zasloužil o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a položil i základní kámen ke gotické novostavbě Svatovítské katedrály.

Po jeho zvolení římským králem v roce 1346 se Praha stala nejen hlavním městem Českého království, ale i Svaté Říše římské. Po smrti Jana Lucemburského se stal českým králem. Založil nejstarší vysoké učení ve střední Evropě - Pražskou univerzitu. Rozšířil Prahu o Nové Město a pozval řadu církevních institucí, které z ní měly vytvořit duchovní centrum křesťanské Evropy. Nechal také postavit nový kamenný most přes Vltavu.

V roce 1355 byl korunován císařem a o rok později vydal nejvýznamnější kodex pro Svatou říši římskou, proslulou Zlatou bulu, v níž mimo jiné ustanovil sbor kurfiřtů za volitele římských králů.

Karel IV. ale nebyl vždy ve svých snahách úspěšný. Jednou z jeho největších proher bylo neprosazení zemského kodexu, později nazvaného Maiestas Carolina.

Karel dokázal promyšleně využívat výtvarného umění a architektury k prosazování svých mocensko-politických cílů. Bedlivě sledoval uměleckou tvorbu dvorních umělců a hledal nové osobnosti do svých služeb. Dbal na panovnickou reprezentaci, proto také patřil k nejhojněji zobrazovaným panovníkům na císařském trůně.

Byl velice vzdělaný, mluvil několika jazyky a proslul i jako literát, jeho nejznámějším dílem je latinsky psaný životopis Vita Caroli.

Jan Lucemburský
Karel IV.
Václav IV.
Jošt Moravský
Zikmund Lucemburský
Prokop Lucemburský, Jan Zhořelecký, Jan Soběslav

AktualityNapište nám
Vložte váš e-mail:
Předmět:
Zpráva: