Publikace a přednášky výstavy


Publikace Výstavy Magičtí Lucemburkové

Pořadatel a organizátor výstavy Společnost MARIE z.s. vydala k výstavě „Magičtí Lucemburkové“ s podtitulem „Čeští králové a panovníci Svaté říše římské“, stejnojmennou publikaci. Tato publikace byla vydána nákladem Advokátní kanceláře JUDr. Oldřicha Beneše. Publikace nepřináší jen texty z výstavních panelů. Kniha je naopak koncipována jako výpravný „průvodce“ lucemburskou dobou. Texty, jejichž autorem je historik Marek Zágora, jsou rozděleny do celkem osmi oddílů. Prvních pět je věnováno nejvýznamnějším představitelům lucemburského rodu: Janu Lucemburskému, Karlu IV., Václavu IV., Joštu Moravskému a Zikmundu Lucemburskému. Každý oddíl začíná životopisem panovníka, následují biogramy vybraných osobností doby a dobu jejich života a vlády dokreslují texty věnované významným událostem a vybraným uměleckým památkám. Největší pozornost je věnována nejen Karlu IV., ale i Václavu IV. Následující dvě části jsou zasvěceny symbolice Svatováclavské a císařské koruny. Poslední oddíl pak představuje funkční repliku středověkého jeřábu, která byla vytvořena podle iluminace v Bibli Václava IV.
Součástí textů je bohatý obrazový doprovod, především barevné fotografie, několik map a rodokmen Lucemburků. Na úplný závěr jsou pak zařazeny fotografie z příprav výstavy, samotné expozice a z vernisáže. Nechybí seznam vyobrazení a základní použité literatury. Cena publikace je 800,- Kč.
Publikaci nelze zakoupit v knihkupectví. Objednávky na publikaci lze zasílat na e-mail: benes.oldrich@seznam.cz

Publikace „Magičtí Lucemburkové - Čeští králové a panovníci Svaté říše římské“ vydala Společnost MARIE z.s., Ostrava 2015, 222 stran, doporučená cena 800,- Kč.


AktualityNapište nám
Vložte váš e-mail:
Předmět:
Zpráva: