O VÝSTAVĚ


S radostí, příznivcům výstavy oznamujeme, že ve dech 1. června 2024 až do 15.září 2024 bude možné shlédnou výstavu Magičtí Lucemburkové v Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Po devíti letech putování této výstavy, kdy výstavu shlédlo už přes 100.000 návštěvníků, se radujeme, že budeme tuto výstavu prezentovat i na Valašsku.

Všem návštěvníkům a příznivcům moc děkujeme a těšíme se na setkání ve Valašském Meziříčí.

Organizační informace k výstavě naleznete na stránkách Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí: https://magc.kzvalmez.cz/udalost/4842-magicti-lucemburkove

Aktuální informace a připravované překvapení budou zveřejňovány na stránkách výstavy Magičtí Lucemburkové.

Těšíme se na Vaši účast


Pokračování Výstavy replik korun „Z Mělníka do Brna a Králova Pole“ vidělo ve dnech 9.9. - 11.9.2022 v Brně – Králově Poli 500 návštěvníků. Tato část výstavy byla na počest úmrtí Jana Jindřicha Lucemburského, který zemřel v Brně 12. listopadu 1375.

Ve dnech 6. a 7. července 2022 shlédlo na Zámku Loučeň v zámeckém kostele repliky korun na 1 500 návštěvníků a byla uskutečněna i přednáška.

V únoru 2022 jsme společně oslavili sedmisté výročí narození 12. 2. 1322 Jana Jindřicha Lucemburského, bratra Karla IV, a to v Mělníku na akci „Z Mělníka do Brna a Králova Pole“ v počtu 900 návštěvníků.

Na počátku letošního roku 2022 jsme umožnili shlédnout repliky korun studentům Gymnázia Prigo v Ostravě včetně přednášky o těchto korunách v počtu 100 studentů.

Na přelomu září a října roku 2021 vidělo výstavu na 2 350 návštěvníků v Hradci nad Moravicí včetně několika komentovaných prohlídek a doprovodného programu


Poděkování návštěvníkům

Celkový počet návštěvníků projektu Magičtí Lucemburkové dosáhl již na 86.009 osob, za což všem návštěvníkům velmi děkujeme.

JUDr. Oldřich Beneš za Společnost MARIE, z.s.

Výstavy v roce 2019

V průběhu loňského roku proběhly výstavy, na kterých Společnost MARIE z.s. vypůjčila některé předměty z výstavy Magičtí Lucemburkové, především korunovační klenoty.

V období prosinec 2018 – leden 2019 proběhla výstava v Jílovém u Prahy s názvem „Odcházení otce vlasti“, kde byla návštěvnost 1.270 osob.

V průběhu července a srpna 2019 proběhla výstava na Hradě Točník s názvem „Václav IV. – český a římský král“, kde návštěvnost byla 17.213 osob.

Od poloviny září do poloviny prosince 2019 probíhala výstava v prostorách rektorátu Univerzity Karlovy v Křížové chodbě s názvem „Král na rozhraní věků – Václav IV.“, kde návštěvnost byla 11.526 osob.


Ukončení výstavy Domažlicích

V listopadu 2018 úspěšně proběhla putovní výstava Magičtí Lucemburkové v prostorách Chodského muzea v Domažlicích.

Výstavu v Domažlicích si prohlídlo na 3 000 návštěvníků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na realizaci a průběhu výstavy Magičtí Lucemburkové v prostorách Chodského muzea podíleli.

Putovní výstavu s názvem Magičtí Lucemburkové již navštívilo více než 53 000 návštěvníků. Tímto všem návštěvníkům děkujeme a těšíme se na další setkání.

Veškeré fotografie ze všech výstavních míst naleznete na našich stránkách v sekci Foto z výstavy včetně výstavy v Domažlicích.

Modely hradů, fotografie kompletní sbírky korun a rukopisů naleznete rovněž na našich stránkách v sekci Zajímavosti.


Magičtí Lucemburkové v Muzeu Chodska v Domažlicích

Dne 2. listopadu v 17 hodin proběhne vernisáž v prostorách Chodského muzea v Domažlicích.

Výstava Magičtí Lucemburkové bude zde probíhat až do 23. listopadu 2018 a to denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Další informace k výstavě naleznete přímo na stránkách muzea: www.muzeum-chodska.com.


Úvodní slovo a požehnání výstavě od Mons. Františka Radkovského

Slovo a požehnání při vernisáži výstavy Magičtí Lucemburkové v Plzni dne 6. 9. 2017

Výstava, kterou otvíráme, je mimořádná. Dává nám nahlédnout do naší bohaté historie a ukazuje, jak vysokou kulturní úroveň měla v té době naše zem. Zároveň dosvědčuje, že naše zem během své histo-rie vždy kulturně a politicky patřila k západní Evropě. To je důležité poznání i pro dnešní dobu, kdy se objevují nejen kritiky na Evropskou unii, ale i návrhy na vystoupení z ní. Kritiky jsou často opráv-něné, protože Evropská unie ztratila svůj křesťanský duchovní obsah a zůstala z ní slupka možných i nemožných směrnic a předpisů, a to je velmi málo. Těch, kteří chtějí vystoupit, se ptám, kam chtějí patřit, když celá naše historie ukazuje, kam jsme patřili a patříme. Proto chci říci, že smysl této výstavy je také ukázat, že jako jsme v historii pozitivně přispívali k růstu Západní a Střední Evropy, je třeba nikoliv z ní utíkat, ale přispívat k jejímu zlepšení. Je to naše odpovědnost za úspěšný vývoj Evropské unie. Kéž tedy výstava přispěje k povzbuzení této odpovědnosti u všech návštěvníků.

Modleme se: Bože, děkujeme ti za všechno dobré, co Lucemburkové do naší historie přinesli, děku-jeme Ti za kulturní a duchovní bohatství, ke kterému v naší zemi přispěli, a prosíme Tě, ať tato výsta-va u všech návštěvníků prohloubí úctu k naší zemi a její historii a povzbudí odpovědnost za její pří-tomnost i budoucnost v rámci celé Evropy, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Mons. František Radkovský
emeritní biskup plzeňský
prezident Diecézní charity Plzeň

Fotogalerie ze zahájení výstavy zde

Zajímavé fotografie ze zahájení výstavy v Plzni nafotil Jiří Strašek. Kompletní galerii naleznete na stránkách ŠumavaNet.cz, včetně krátkého článku k naší výstavě.


Výstava Magičtí Lucemburkové v Plzni

S radostí vám oznamujeme, že ve dnech od 6. září do 26. listopadu 2017 bude možné shlédnout naší unikátní výstavu Magičtí Lucemburkové v industriálních prostorách bývalé papírny na Slovanech v Plzni.

Aktuální informace budou zveřejněny na stránkách výstavy Magičtí Lucemburkové a na našem Facebooku.


Ceny vstupného
Rodinné vstupné
(2 dospělí, 2 děti)
240 Kč Komentované prohlídky
Senioři, ZTP, SŠ, VŠ,
děti od 5 let
60 Kč Školy 200 Kč
Školní skupiny ZŠ 40 Kč Skupiny 300 Kč
Dospělí 120 Kč Firma 500 Kč

Na výstavě se podílel akademický sochař
Igor Kitzberger
Promo video výstavy Magičtí Lucemburkové
Autor videa: Marek Tihelka

Ukončení výstavy v Praze

V sobotu 29. dubna 2017 byla ukončena výstava Magičtí Lucemburkové, která se poprvé představila v Praze. Byla zpřístupněna v historickém sídle Univerzity Karlovy, v prostorách Křížové chodby Karolina.

Tato unikátní výstava, která je sestavena z originálních replik korunovačních klenotů, z 3D modelů středověkých hradů a dalších významných staveb doby lucemburské, z faksimilií dobových rukopisů a ilustrací, ze soch panovníků od akademického sochaře Igora Kitzbergra bude v roce 2017 uvedena v několika dalších městech České republiky, například Plzeň a Olomouc.


V Praze současně probíhá související výstava - KŘIŽOVATKA CEST

Projekt Křižovatka cest byl zahájen 14. května 2016 v den 700. výročí narození římského císaře a 11. českého krále Karla IV. Lucemburského. Formou rodokmenů představuje vizuálně české i evropské předky Karla IV. a po přeslici i jeho současné potomky. Ti žijí dnes nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích.

Pro více informací navštivte web Historická šlechta.cz


Poděkování všem návštěvníkům výstavy

V průběhu května – července 2016 proběhla výstava Magičtí Lucemburkové na Zámku Loučeň v Čechách, když tuto výstavu vidělo dalších 14.800 návštěvníků.

Za Společnost MARIE z.s. velmi a upřímně děkuji Všem návštěvníkům. V Ostravě, v Opavě a na Zámku Loučeň tuto putovní výstavu již vidělo více než 30.000 osob.
JUDr. Oldřich Beneš, předseda spolku.


Proč navštívit výstavu Magičtí Lucemburkové?

Návštěvou této výstavy mám zcela jedinečnou možnost vidět a interaktivní formou poznat:

  • unikátní faksimile historických knih z doby Lucemburků, související s mystikou Václava IV. (faksimile je velice přesné napodobení originálu starých rukopisů, prakticky nerozeznatelných od originálu),
  • některé vybrané středověké válečné a obrané stroje, ale i středověké stroje technického charakteru, a to i v životní velikosti,
  • tehdejší dobu a kulturní bohatství českých zemí, včetně zcela jedinečného velmi vzácného souboru historických předmětů, které jsou překvapením této výstavy,

AktualityNapište nám
Vložte váš e-mail:
Předmět:
Zpráva: