Cíl Projektu


„Magičtí Lucemburkové“ je jedním z prvních výstavních projektů k blížícímu se výročí sedmi set let od narození císaře Karla IV., nejvýznamnějšího představitele lucemburského rodu na českém trůně.

Jeho cílem je přiblížit vládu této dynastie v českých zemích, vyzvednout nejvýznamnější mezníky jejich panování a přiblížit nejen jednotlivé představitele rodu, ale i významné osobnosti jejich doby, jež se nesmazatelně zapsaly do našich dějin.

Město Ostrava po úspěšné výstavě „Král, který létal“ o době českého krále Jana Lucemburského přivítalo Lucemburky.

Výstava se konala v předvečer oslav kulatého karlovského výročí a jejími protagonisty byli všichni u nás vládnoucí Lucemburkové, moravskou větev nevyjímaje.

Mimořádná pozornost byla věnována českému a římskému králi Václavu IV. Nedávno jsme si připomněli hned dvě jeho výročí, v roce 2013 uběhlo 650 let od jeho korunovace českým králem a v roce 2014 595 let od jeho smrti.

Formou kvalitních faksimilií bude na nadcházející výstavě představena proslulá knihovna Václava IV., přesněji to, co se z ní dochovalo. Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do unikátní, bohatě iluminované Václavovy Bible, nejluxusnějšího opisu Zlaté buly Karla IV. z roku 1356 nebo části jeho astronomických kodexů

Veřejnosti budou představeny i další zajímavé rukopisy, kupř. autorský exemplář díla Bellifortis Konráda Kyesera. Bezpochyby největším exponátem pak bude funkční středověký jeřáb, který byl na poslední velké lucemburské výstavě u nás, „Karel IV. – císař z Boží milosti“ prezentován na Pražském hradě.

Část expozice bude věnována i Moravě za Lucemburků.AktualityNapište nám
Vložte váš e-mail:
Předmět:
Zpráva: